Lieve lezers,

we leven in een tijd waarin het uiterst noodzakelijk is dat de waarheid voor ons allemaal, zoals wij op de planeet samenleven, vrij ter beschikking staat. Daarom deel ik de wens, dat levensnoodzakelijke informatie vrij circuleert.

Ik heb echter vastgesteld, dat in het geval van mijn publicaties er enkele vertalingen en uitgaven in omloop zijn, waarvan de inhoud niet correct is en die nooit door mij zijn gecontroleerd of toegelaten. De manipulatie draagt het risico in zich, dat de zuiver wetenschappelijke Germaanse Geneeskunde wordt veranderd, met het bijkomende risico van een onbemerkte of opzettelijke vervorming. Dit kan lijden tot ongewenste resultaten van de zijde van de lezer, die een oplossing voor zijn gezondheidsproblemen zoekt.

Bij publicaties (boeken of artikelen) die op vreemde pagina’s op het internet zijn te vinden en niet op deze website voorkomen, ontbreekt elke garantie dat ze niet anoniem met opzet zijn gemanipuleerd of veranderd.

Daarom houd ik het voor noodzakelijk elke lezer te adviseren zich er van te verzekeren, dat de informatie die hij in handen heeft werkelijk door de uitgeverij “Amici di Dirk – Ediciones de la Nueva Medicina S.L.” is uitgegeven.

Alleen zo kan ik de overeenstemming met het onvervormde origineel van mijn werk garanderen. Uw behoedzaamheid zal tot de authenticiteit van de Germaanse bij de huidige en toekomstige verspreiding bijdragen. Tevens zal de verkoop van de door mijn uitgeverij verkochte exemplaren ertoe bijdragen, dat zowel de verspreiding door mijn uitgeverij alsook mijn onderzoekswerk kan worden voortgezet.

Uit mijn naam en de naam van alle patiënten, die door hun ethische bijdrage van een foutloze en niet gemanipuleerde kennis kunnen profiteren.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Onze producten

Winkel

In onze winkel kun je al onze beschikbare producten kopen

Boeken

In vele talen

Audio

Physical soporte

Downloads

Altijd bereikbaar

Top