Hoe kan men de originele melodie van “Mein Studentenmädchen” krijgen?

Hoe kan men de originele melodie van “Mein Studentenmädchen” krijgen?

Nadat ik aan de hand van honderden patiënten de fantastische effecten van de originele versie van “Mein Studentenmädchen” kon bevestigen, wil ik dit lied, dat een werkelijk geschenk van de Goden aan de mensheid blijkt te zijn, aan al mijn patiënten ter beschikking stellen.

 

Om de wonderbaarlijke werking van deze archaïsche melodie te begrijpen en de symptomen die het beluisteren van dit liedje kan oproepen en ze niet verkeerd te interpreteren, is het absoluut noodzakelijk om de Germaanse Geneeskunde te kennen. Daarom was het mijn wens om in een brief aan mijn patiënten, die u navolgend kunt lezen, een voorlopige samenvatting van de resultaten van mijn onderzoek weer te geven. Deze kunt u ook gedetailleerd in de 2e uitgave van “Mein Studentenmädchen” (736 bladzijden) vinden.

 

U kunt de originele versie slechts via mijn uitgever in Spanje ‘Amici di Dirk’ – Ediciones de la Nueva Medicina’ verkrijgen:

 

Helaas heb ik intussen het bericht ontvangen, dat er reeds enkele veranderde roofkopieën van “Mein Studentenmädchen” in omloop zijn en zelfs commercieel worden verdeeld. Ik wil duidelijk stellen, dat geen enkele van deze alternatieve versies ooit door mij zijn gecontroleerd of zijn vrijgegeven. De personen die deze roofkopieën verkopen hebben mij nooit geïnformeerd of om toestemming gevraagd en ik heb slechts via derden van het bestaan ervan ervaren. Daarom kan ik niets over de mogelijke effecten, in het bijzonder zelfs negatieve, van deze genoemde versies zeggen.

 

  1. Koorversie (A gestemd op 440 Hz)
  2. Dr. Hamer met strijkkwartet (A gestemd op 441 Hz)
  3. Dr. Hamer met begeleiding van Violoncello (A gestemd op 432 Hz)

Anmerkung: Um das Lied automatisch in Dauerschleife zu spielen, müssen Sie sicherstellen das Ihr Apparat eine Wiederholfunktion besitzt (diese Option sollten alle aktuellen CD Spieler haben). Durch diese Wiederholfunktion wird das Lied, sobald es zu Ende ist, noch einmal von Anfang an gespielt. Diese Funktion sollten Sie bei Ihrem Apparat aktivieren.

Ik ben mij ervan bewust hoe makkelijk het is om illegale roofkopieën te maken en voor commerciële doeleinden te gebruiken. Wat mij echter veronrust en waarvoor ik wil waarschuwen is dat een ieder die op deze wijze “Mein Studentenmädchen” heeft verkregen, het risico loopt om een veranderde versie van de oorspronkelijke melodie te ontvangen, die mogelijkerwijze een beperking of vernietiging van de wonderbaarlijke werking van deze archaïsche oermelodie ten gevolge heeft.

 

Verder betekent het verkrijgen van het stuk langs legale weg de samenwerking en ondersteuning van mijn onderzoek en jarenlange werk, alsook het wegnemen van de ondersteuning van bedriegers, die zich het werk van een ander toe eigenen en proberen om munt uit het lijden van anderen uit te slaan.

 

Als auteur van de melodie en de tekst van “Mein Studentenmädchen” wil ik al mijn patiënten deze magische melodie schenken en verbied iedere verandering van het origineel, die ik als heilig en helend beschouw, alsook de commerciële toepassing op welke wijze dan ook.

Top