Cookies Beleid

1. Doel.

Dit Cookiebeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de website, WWW.AMICI-DI-DIRK.COM (hierna, de “Website” of de “Webpagina”). Door de Website te bezoeken en te doorbladeren, of door gebruik te maken van de diensten ervan, aanvaardt u de voorwaarden die zijn opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden, evenals het Privacybeleid en, daarbinnen, het Cookiesbeleid.
Om het surfen op de website te vergemakkelijken, deelt de eigenaar van de website, met adres CAMINO DE URIQUE 69, 29120 ALHAURÍN EL GRANDE, (MÁLAGA), u mee dat hij gebruik maakt van cookies of opslagmedia voor gegevensherstel (DARD) of andere bestanden met een soortgelijke functionaliteit (hierna “cookies” genoemd).
In die zin en om de gebruiker alle nodige informatie voor een correcte navigatie te garanderen, verstrekken wij de gebruiker de volgende informatieve tekst over wat cookies zijn, welke soorten cookies er op onze webpagina bestaan en hoe ze kunnen worden geconfigureerd of uitgeschakeld.

2. Wat zijn Cookies.

Momenteel maken de meeste websites, ongeacht de dienst die zij verlenen, gebruik van cookies, d.w.z. dat zij een minimum aan informatie opslaan over het gebruik of het surfen dat de gebruiker op de website uitvoert.
Een cookie kan worden gedefinieerd als een klein tekstbestand of een algemeen bruikbaar hulpmiddel dat bij het surfen op websites op de eindapparatuur van de gebruiker wordt gedownload om gegevens op te slaan die kunnen worden bijgewerkt en opgehaald door de entiteit die verantwoordelijk is voor de installatie ervan, teneinde het surfen en de ervaring van de gebruiker te vergemakkelijken.
Zoals bepaald in overweging 30 van de GDPR, kunnen natuurlijke personen worden geassocieerd met online-identificatiemiddelen die door hun apparaten, toepassingen, instrumenten en protocollen worden verstrekt, zoals internetprotocoladressen, sessie-identificatiemiddelen in de vorm van cookies of andere identificatiemiddelen voor soortgelijke doeleinden. Dit kan sporen achterlaten die, met name in combinatie met unieke identificatoren en andere door servers ontvangen gegevens, kunnen worden gebruikt om natuurlijke personen te profileren en te identificeren.
Om die reden heeft de eigenaar van de website een cookiebeleid dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving.
In het algemeen geldt dat wanneer de installatie en/of het gebruik van cookies de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, of het nu gaat om eigen cookies of cookies van derden, sessiecookies of permanente cookies, de voor de verwerking verantwoordelijke de nodige informatie ter zake verstrekt en de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de gebruiker verkrijgt om deze cookies te installeren en/of te gebruiken, behalve wanneer het gaat om het installeren van strikt noodzakelijke cookies. Alleen de cookies die uitsluitend communicatie tussen de computer van de gebruiker en het netwerk mogelijk maken en, strikt genomen, die welke worden gebruikt om een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, zijn vrijgesteld van deze toestemming. Zo zouden bijvoorbeeld de zogenaamde “technische cookies” (bv. cookies die noodzakelijk zijn voor het surfen op het platform of de applicatie zelf), “personalisatie- of configuratiecookies” (bv. cookies waarmee de pagina de taal van de gebruiker herkent, enz.) en “beveiligingscookies” (bv. om foutieve en herhaalde pogingen om verbinding te maken met een site te detecteren) worden vrijgesteld.

3. Soorten, doel en werking van cookies.

3.1. NAAR GELANG VAN DE ENTITEIT DIE ZE BEHEERT:

Eigen koekjes

Dit zijn die welke naar uw computer worden gestuurd vanaf de apparatuur of de servers van de eigenaar van de website en van waaruit wij de door u gevraagde dienst verlenen.

Cookies van derden

Deze worden naar uw computer gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door ons wordt beheerd, maar door een andere samenwerkende entiteit of partner. Bijvoorbeeld die welke worden gebruikt door sociale netwerken, of door externe inhoud zoals Google.

3.2. NAAR GELANG VAN DE DUUR VAN HUN ACTIVERING:

Sessiecookies.

Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookie-bestand van uw browser blijven totdat u de website verlaat, zodat geen van deze cookies op de harde schijf van uw computer geregistreerd blijft. De via deze cookies verkregen informatie wordt gebruikt om patronen in het webverkeer te analyseren. Op lange termijn stelt dit ons in staat een betere ervaring te bieden om de inhoud te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken.

Blijvende cookies

Deze worden opgeslagen op uw harde schijf en worden bij elk bezoek aan onze website door onze website gelezen. Een persistent cookie heeft een vastgestelde vervaldatum. Na die datum werkt de cookie niet meer. Wij gebruiken deze cookies over het algemeen om de aankoop- en registratiediensten te vergemakkelijken.

3.3 OVEREENKOMSTIG HUN DOEL:

Technische cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het surfen en de goede werking van onze website. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk het verkeer en de datacommunicatie te regelen, toegang te krijgen tot zones met beperkte toegang, het aankoopproces van een bestelling uit te voeren, beveiligingselementen te gebruiken, inhoud op te slaan om video’s te kunnen uitzenden of inhoud te delen via sociale netwerken.

Personalisatie cookies

Deze cookies bieden u toegang tot de dienst met voorgedefinieerde kenmerken volgens een reeks criteria, zoals taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, enz.

Analyse cookies

Deze cookies stellen ons in staat het aantal gebruikers te kwantificeren en aldus het gebruik dat de gebruikers van de aangeboden diensten maken, te meten en statistisch te analyseren. Daartoe wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, zodat wij ons aanbod van producten en diensten kunnen verbeteren.

Reclame Cookies

Het gaat om de middelen die een zo efficiënt mogelijk beheer mogelijk maken van de advertentieruimten die op onze website kunnen worden opgenomen.

Mentale reclame cookies

Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, verkregen door voortdurende observatie. Dankzij hen kunnen wij meer te weten komen over uw surfgedrag op internet en u reclame tonen die verband houdt met uw surfprofiel.

Sociale cookies

Aanvullende cookies voor het uitwisselen van sociale inhoud: de zogenaamde plug-ins, waarmee inhoud kan worden gedeeld op sociale netwerken.

4. Cookies die op de website worden gebruikt

Hieronder wordt aangegeven wie de cookies op deze website gebruikt, alsmede de details van de cookies:

EntiteitTypeDoelVerdere informatie
Google Analytics

Van derden

Informatie verzamelen over het surfgedrag van de gebruikers op de website om de herkomst van de bezoeken en andere soortgelijke statistische gegevens te kennen, alsook om, in voorkomend geval, de gebruikers reclame te tonen die aan hun voorkeuren beantwoordt, op basis van een profiel dat op basis van hun surfgedrag is opgesteld (bv. bezochte pagina’s).1. Google Analytics
2. Google Privacycentrum
Facebook

Van derden

Inhoud delen op het sociale netwerkhttps://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram

Van derden

Inhoud delen op het sociale netwerkhttps://help.instagram.com/1896641480634370
Twitter

Van derden

Inhoud delen op het sociale netwerkhttps://twitter.com/es/privacy

5. Hoe cookies uit te schakelen in de meest gebruikte browsers.

Ze kunnen worden geblokkeerd of uitgeschakeld met de configuratie-instrumenten van uw browser. Uw browser biedt u de mogelijkheid om de installatie van alle cookies te weigeren of om slechts enkele ervan te weigeren.
Hier zijn links naar de tools van de belangrijkste browsers, waar u kunt vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.

Uitschakelen of verwijderen van cookies van Google Analytics

Indien u het gebruik van cookies van Google Analytics aanvaardt, kunt u deze later verwijderen door uw browser te configureren zoals hierboven aangegeven, of door de Google Analytics opt-out add-on te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.

Indien u het gebruik van cookies van Google Analytics aanvaardt, kunt u deze later verwijderen door uw browser te configureren zoals hierboven aangegeven, of door de Google Analytics opt-out add-on te installeren:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Apple Safari

https://support.apple.com/es-es/HT201265

Microsoft Explorer

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

6. Wat gebeurt er als u cookies uitschakelt

Als u cookies weigert, kunt u onze website blijven gebruiken, maar is het mogelijk dat sommige diensten en/of links niet meer werken, dat u de interactieve sessie met de diensten van de website niet kunt starten of handhaven, en dat wij geen waardevolle informatie van u kunnen verkrijgen om u inhoud aan te bieden die overeenstemt met uw interesses en zodat u gemakkelijk en snel toegang krijgt tot de informatie waarin u geïnteresseerd bent.

De eigenaar van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor juridische of technische problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven door een gebruiker van de opgenomen aanbevelingen. Deze mededeling is gedaan voor de kennis en het gebruik van de gebruikers, en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wij wijzen u er tevens op dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud en waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid van derden dat in dit cookiebeleid is opgenomen.

7. Wijzigingen in het cookiebeleid

Dit cookiebeleid is versie 2.0, en is van kracht vanaf 1 OKTOBER 2020, en op basis hiervan kan de eigenaar van de website dit cookiebeleid wijzigen, hetzij door het opnemen van nieuwe cookies als gevolg van de behoefte aan nieuwe inhoud die kan worden aangeboden, of volgens wettelijke vereisten, regelgeving, die het noodzakelijk maken om het te wijzigen, dus gebruikers worden geadviseerd om het regelmatig te bezoeken. Evenzo kan de Website gebruikers persoonlijk en vooraf op de hoogte brengen van geplande wijzigingen van dit beleid voordat deze van kracht worden, mits dit technisch en redelijkerwijs mogelijk is.

8. Uitoefening van uw rechten met betrekking tot cookies

U kunt meer te weten komen over uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en deze uitoefenen door het Privacybeleid van deze website te raadplegen.
Als u twijfels heeft over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Top