Gegevensbescherming

Wat is het grote probleem bij de gegevensbescherming?

Als u een formulier invult en op de “Verzend” knop drukt, dan worden uw daarin bevindende persoonlijke gegevens over het internet verzonden. Deze gegevens worden van server naar server gestuurd totdat ze bij de ontvanger aankomen. Daarbij bestaat het gevaar, dat theoretisch gezien de gegevens bij elke server kunnen worden uitgelezen (gestolen).

Wat is een “veilige server”?
Een veilige server garandeert u de versleuteling van de gegevens als ze over het internet worden verzonden. Deze versleuteling wordt door het SSL protocol gegarandeerd.

Onze server biedt deze zekerheid overeenkomstig deze standaard en u kunt daarmee met uw browser van een beveiligde verbinding gebruik maken.

De zekerheid is het resultaat van de communicatie tussen een browser met SSL-ondersteuning en een server die hetzelfde protocol ondersteund. Alle versies van de browsers Firefox, Safari, Microsoft Internet Explorer ondersteunen dit protocol.

 

Hoe functioneert het SSL protocol
De werking is eenvoudig: als u zich binnen een beveiligd gebied van een browser bevindt, versleutelt het de gegevens die u verzendt met behulp van het RSA Crytosysteem. Uw browser, Netscape of Explorer, die met de beveiligde server samenwerkt, versleutelt de gegevens. Daarmee kunnen gegevens die door individuen worden onderschept niet door hen worden gelezen, omdat ze niet over de noodzakelijke sleutel beschikken.

 

Hoe weet ik dat een server beveiligd is?

 

Wat is een beveiligingscertificaat?

Een SSL-certificaat wordt door een certificaatautoriteit (Certification Authority, afgekort CA) uitgegeven. Deze geeft het certificaat uit, nadat ze de correcte instellingen van het versleutelingsproces (SSL) heeft gecontroleerd en de gegevens van de aanvragende entiteit heeft gecontroleerd. Het beveiligingsprotocol van de server wordt daarmee slechts aan één entiteit uitgegeven, waarvan hun gegevens zijn gecontroleerd. Daarmee wordt er zekergesteld, dat de ontvanger van de versleutelde gegevens inderdaad die is, die ook de gegevens dient te ontvangen.

 

Wie certificeert de beveiliging van onze server?
Onze server is door COMODO gecertificeerd, een bekende instelling voor de uitgave van certificaten voor beveiligde websites.

Amici di Dirk®, Ediciones de la Nueva Medicina S. L. deelt haar persoonlijke gegevens met geen enkele buitenstaande organisatie. Gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of informatie over uw bestelling en tot gekochte producten worden niet aan vreemden of andere ondernemingen doorgegeven.

Mededeling, email-lijsten, aanvragen
Indien u dat wenst en ons toestaat, dan informeert Amici di Dirk®, Ediciones de la Nueva Medicina S.L. u graag over voor u mogelijkerwijze interessante nieuwtjes. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij onze Newsletter en zo automatisch berichten over nieuwtjes op onze website ontvangen. Voor alle vragen over onze website kunt u ons bereiken onder het volgende email adres: info@amici-di-dirk.com

Uw rechten
In het geval u het verlangt, dan kunnen we u de actuele persoonlijke gegevens die we van u hebben ter beschikking stellen en u over het gebruik en waarvoor ze nodig zijn informeren. Verder kunt u bij ons op elk moment wijzigingen in uw gegevens doorvoeren of om de verwijdering van de gegevens verzoeken of ze voor een verder gebruik laten blokkeren. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de informatie die wij over u hebben verouderd of onjuist is of dat u uw toestemming tot gebruik van uw gegevens intrekt.

Top